Primeres necessitats

La Parròquia de Santa Maria de Jaire, té un punt especial, treballa incansablement per a

Inclusió residencial

Projecte de suport a persones i/o unitats de convivència que arrel de la situació de