Inclusió residencial

Col·laborem amb la Creu Roja en el projecte de suport a persones i/o unitats de convivència que arrel de la situació de crisi socioeconòmica es trobin en situació de vulnerabilitat.

El projecte pretén contribuir a la consecució i manteniment d’un habitatge de lloguer. Es podran fer entregues econòmiques:

• Pel manteniment del lloguer de l’habitatge.
• Per la consolidació d’un nou contracte.
• També s’oferiran tallers d’economia domèstica i recolzament humà, tant individual com en grup.

Impacte:
13 famílies amb llar

ODS1 – Fi de la Pobresa

Erradicar la pobresa en totes les seves formes i a tot arreu.

Una de cada cinc persones de les regions en desenvolupament encara viu amb menys d’1 € al dia. Cal ser conscient que la pobresa no és únicament la manca d’ingressos, sinó que va més enllà d’aquest fet; entre les seves diferents maneres, s’inclouen la fam i la malnutrició, l’accés limitat a l’educació i a altres serveis bàsics, la discriminació i l’exclusió social. Com a éssers humans, el nostre benestar està vinculat al de les demés persones. L’augment de la desigualtat és perjudicial per al creixement econòmic i soscava la cohesió social, el que incrementa les tensions polítiques i socials i, en alguns casos, impulsa la inestabilitat i els conflictes.

Anar a la web de la Creu Roja