Creiem que un mon millor és possible i lluitem perquè així sigui

Els ODS de la ONU

Totes les accions en què col·laborem segueixen un mateix enfoc i una estratègia clara on alineem els ODS amb dos dels tres criteris del Triple Bottom Line: les Persones i el Planeta. Aquesta sinergia poderosa ens impulsa per maximitzar l’impacte positiu en la societat.

Accions emmarcades dins dels criteris Persones

L’objectiu és promoure pràctiques justes, respectar els drets humans i contribuir al desenvolupament socioeconòmic de les comunitats tant internacionals com locals.

ODS 1 – Fi de la pobresa

Estem compromesos amb l’erradicació de la pobresa i la promoció del benestar econòmic i social. Per a aconseguir això, hem establert un fons de donacions que fa costat a organitzacions que treballen en l’eliminació de la pobresa i en la promoció del desenvolupament econòmic en comunitats desfavorides.

Iniciatives en que col·laborem i aplica l'ODS 1 Iniciatives de l'ODS 1

ODS 2 – Fam zero

Contribuir a aquest objectiu és una tasca important i necessària per a millorar la vida de milions de persones a tot el món. Donem suport a donar suport a projectes tant a projectes petits i locals com a projectes internacionals, i a on el nostre suport pugui ser especialment efectiu.

Iniciatives en que col·laborem i aplica l'ODS 2 Iniciatives de l'ODS 2

ODS 3 – Salut i benestar

La salut es un dels bens més preuats de les persones, sinó el més important. A més de ser un dret humà fonamental, especial pel benestar i la qualitat de vida de les persones. I aquest punt ens mou a donar suport a aquelles organitzacions treballen per garantir que les persones tinguin accés a serveis de salut de qualitat, incloent-hi la prevenció i el tractament de malalties.

Iniciatives en que col·laborem i aplica l'ODS 3 Iniciatives de l'ODS 3

ODS 4 – Educació de qualitat

Col·laborar en què es pugui garantir i donar accés de forma segura a una educació inclusiva, equitativa i de qualitat per a tots, és vital per promoure oportunitats i unes bases per a un futur més igualitari, innovador i sostenible.
Donar accés a l’educació és donar més oportunitats d’escapar del cicle de la pobresa.

Iniciatives en que col·laborem i aplica l'ODS 4 Iniciatives de l'ODS 4

ODS 5 – Igualtat de gènere

Ajudem a emprendre diferents accions que afavoreixen d’igualtat de gènere alhora fomentar oportunitats per a promoure els seus drets en diferents àmbits de la societat.

Iniciatives en que col·laborem i aplica l'ODS 5 Iniciatives de l'ODS 5

ODS 6 – Aigua neta i sanejament

Sabem que 3 de cada 10 persones manquen d’accés a serveis d’aigua potable i 6 de cada 10 manquen d’accés a instal·lacions de sanejament gestionades de manera segura. L’aigua es vida. Ajudem a iniciatives en les que es centren en aconseguir l’accés universal i equitatiu a l’aigua potable.

Iniciatives en que col·laborem i aplica l'ODS 6 Iniciatives de l'ODS 6

Accions emmarcades dins dels criteris Planeta

Amb l’objectiu d’oferir recursos per la preservació d’un planeta saludable per a les generacions, desfavorides així com les futures.

ODS 9 – Industria, innovació i infraestructures

Un altre dels nostres compromisos és amb la protecció del medi ambient. Conscients de la urgència d’actuar per a protegir el nostre planeta, adopten pràctiques sostenibles en la nostra empresa i el nostre dia a dia. Ajudem als nostres clients a ser més responsables i sostenibles amb els seus residus.

Iniciatives en que col·laborem i aplica l'ODS 9 Iniciatives de l'ODS 9

ODS 11 – Ciutats i comunitats sostenibles

Preservació del patrimoni cultural. Entem que el patrimoni cultural és una part important de la identitat d’una comunitat. Preservar i protegir el patrimoni cultural i històric és clau per a què les futures generacions aprenguin sobre la seva història, tradicions i valors culturals.

Iniciatives en que col·laborem i aplica l'ODS 11 Iniciatives de l'ODS 11

ODS 13 – Acció climàtica

És vital frenar el canvi climàtic i preservar el nostre planeta per a les generacions futures. És un dels ODS que més urgencia s’ha de tractar. Ajudem a diferents organitzacións que ho promouen en els col·lectius més desafavorits i en especial a les dones i els infants.

Iniciatives en que col·laborem i aplica l'ODS 13 Iniciatives de l'ODS 13

ODS 17 – Aliança pels objectius

Les empreses hem d’entendre la importància de la nostra participació en la construcció d’un futur sostenible, aquest camí pot ser factible a través d’aliances estratègiques seguint aquest ODS. Junts, podem teixir una xarxa de col·laboració que impulsi la innovació, la responsabilitat social i el respecte pel medi ambient.

Quan mirem al nostre planeta i la comunitat ens veiem amb la responsabilitat liderar amb l’exemple i promoure un canvi positiu en la societat. La nostra mirada s’enfoca a iniciatives on ajuden a millorar la vida i condiciones de persones i l’entorn.