Tots els serveis oferts per Reciclatges MC

Descobreix tot allò que podem fer per a tu

El nostre saber fer i experiència ens permeten encarregar-nos de la gestió dels residus de la teva empresa de manera global. Amb una visió àmplia i compromesa de tots els factors on et podem ser útils.

Gestió de Subproductes

Un subproducte és aquell residu que es pot utilitzar com a substitut d’altres productes comercials o de matèries primeres sense necessitat de cap tractament.

Nosaltres donem una segona vida al teu residu alhora que reduïm el teu cost del mateix. Si aquest material pot tenir una nova vida en un dels processos industrials dels nostres col·laboradors de confiança, ho aprofitem. Donem tranquil·litat als clients i ajudem a valoritzar-los tot preservant el medi ambient.

Gestió de materials valoritzables

Fomentem l’economia circular per tal de minimitzar l’impacte ambiental, recuperem el valor del teu residu. Davant de l’escassetat de matèria prima i la necessitat d’allargar la vida dels materials per poder vetllar pel medi ambient, ajudem als nostres clients.

Els principals residus que poden ser valoritzats:

 • Envasos
 • Ferralla i Metalls
 • Fusta i palets
 • Olis
 • Paper i cartró
 • Plàstics
 • Bioresidus
 • Medicaments

Gestió de residus industrials

Gestionem els residus industrials d’una manera àgil, econòmica i prioritzant minimitzar l’impacte ambiental que pot tenir el residu. Prevalem que els subproductes i residus no suposin un risc de contaminació, cercant la millor opció per a tenir un tractament de valorització en vers a la seva eliminació.

 • Recollida itinerant de residus industrials no perillosos.
 • Recollida de residus industrials perillosos.

Tos els serveis que realitzem son amb contenidors de diferents mides des de 20 litres fins a 9m³ i tots ells estan homologats per C.E.E.

Gestió de residus de construcció

Un dels principals sectors que treballem es en la construcció. Els residus que genera el sector de la construcció, la runa, requereix un tractament especial i complint la normativa vigent.

 • Recollida de runes de la construcció
 • Transport de runes de la construcció
 • Lloguer i canvi de contenidor de runes
 • Gestió i Reciclatge de runa

Servei de recollida i contenidors

Recollim tot tipus de residus generats per l’empresa i ens encarreguem de forma integral de tot el procés. Oferim la millor solució logística pensant en l’eficiència, l’economia i l’impacte ambiental.

 • Serveis de retirada de residus periodicament.
 • Recollida i buidatge de forma puntual
 • Contenidors – sacs – autocompactadors

Tenim a l’abast una flota de vehicles de diferents capacitats i tipus:

 • Amb remolc – caixes obertes – ganxo
 • Amb semiremolc plataforma – banyera – cisterna – pis mòbil

Assessorament medi-ambiental i externalització de gestió de residus

El sector dels residus està en una evolució contínua degut als canvis normatius que impliquen més documentació i tractaments. A més a més, la diversitat dels aspectes tècnics fa que sigui complicat tenir els recursos per a la seva gestió. Per això, el nostre equip dona resposta a tots els dubtes i soluciona totes les gestions. Estalviem temps als nostres clients i donem la tranquil·litat de tenir la gestió més responsable possible dels seus residus:

 • Assessorament especialitzat per a una correcta gestió ambiental
 • Externalització de la gestió de residus
 • Elaboració de la documentació i tràmits

La nostra visió és:
     - Ajudar als clients
     - Vetllar pel planeta
     - Contribuir a la societat

Estem orgullosos de col·laborar amb organitzacions i persones que comparteixen la nostra manera de fer. Volem ser part del canvi positiu en el món.

Com revaloritzem el teu residu?
Coneix la nostra labor