Tots els serveis oferts per Reciclatges MC

Descobreix tot allò que podem fer per a tu

El nostre saber fer i experiència ens permeten encarregar-nos de la gestió dels residus de la teva empresa de manera global. Amb una visió àmplia i compromesa de tots els factors on et podem ser útils.

Gestió de Subproductes

Un subproducte és aquell residu que es pot utilitzar com a substitut d’altres productes comercials o de matèries primeres sense necessitat de cap tractament.

Donem una segona vida al teu residu i reduïm el seu cost així com l’impacte ambiental. Si aquest material pot tenir una nova vida en un dels processos industrials dels nostres col·laboradors de confiança, ho aprofitem. Donem tranquil·litat als clients i ajudem a valoritzar-los tot preservant el medi ambient.

Gestió de materials valoritzables

Fomentem l’economia circular per tal de minimitzar l’impacte ambiental, recuperem el valor del teu residu. Davant de l’escassetat de matèria prima i la necessitat d’allargar la vida dels materials per poder vetllar pel medi ambient, ajudem als nostres clients.

Els principals residus que poden ser valoritzats:

 • Envasos
 • Ferralla i Metalls
 • Fusta i palets
 • Olis
 • Paper i cartró
 • Plàstics
 • Bioresidus

Gestió de residus industrials

Gestionem els residus industrials d’una manera àgil, econòmica i prioritzant minimitzar l’impacte ambiental que pot tenir el residu. Prevalem que els subproductes i residus no suposin un risc de contaminació, cercant la millor opció per a tenir un tractament de valorització en vers a la seva eliminació.

Tots els serveis són realitzats amb els equipaments homologats que millor s’adapten a les necessitats de cada fracció de residu tals com contenidors, gàvies, IBC’s, bidons, cisternes, etc.

Gestió de residus de construcció

Un dels principals sectors que treballem és el de la construcció; els residus que genera aquest sector requereixen un tractament especial de manera que es cumpleixi la normativa vigent. T’ajudem a: 

 • Deconstrucció
 • Moviments de terres
 • Gestió i valorització de sols contaminats 
 • Gestió de recollida selectiva de RCD’s

 

Assessorament medi-ambiental i externalització de gestió de residus

El sector dels residus està en una evolució contínua degut als canvis normatius que impliquen més documentació i tractaments. A més a més, la diversitat dels aspectes tècnics fa que sigui complicat tenir els recursos per a la seva gestió. Per això, el nostre equip dona resposta a tots els dubtes i soluciona totes les gestions. Estalviem temps als nostres clients i donem la tranquil·litat de tenir la gestió més responsable possible dels seus residus:

 • Assessorament especialitzat per a una correcta gestió ambiental
 • Externalització de la gestió de residus
 • Elaboració de la documentació i tràmits

La nostra visió és:
     - Ajudar als clients
     - Vetllar pel planeta
     - Contribuir a la societat

Estem orgullosos de col·laborar amb organitzacions i persones que comparteixen la nostra manera de fer. Volem ser part del canvi positiu en el món.

Com revaloritzem el teu residu?
Coneix la nostra labor