Conservació del patrimoni

L’església parroquial de Nuestra Señora de la Anunciación de Dehesas de Guadix es trobava en una situació crítica. Suposa un símbol important per a la localitat a nivell religiós i cultural. L’Església, es va aixecar en la primera meitat del segle XVI, és una de les joies d’estil mudèjar més espectaculars de la comarca de Guadix.

Per a nosaltres preservar la identitat, el sentiment de petanyença així com la preservació de la nostra història és vital, així que varem voler col·laborar en la preservació d’aquesta parròquia. L’ODS 11 té com a objectiu assegurar que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles. Entre les seves metes, es troba l’objectiu específic de “salvaguardar el patrimoni cultural i natural” per al gaudi present i futur de les generacions.

El patrimoni cultural inclou monuments històrics, llocs arqueològics i construccions antigues. Preservar les seves tradicions, història i expressions artístiques enforteix el sentit de pertinença i orgull cultural i ajuda a mantenir viva la història i a comprendre com es van desenvolupar les societats en el passat.

Impacte:
Restauració del patrimoni històric de Guadix

ODS11 – Ciutats i comunitats sostenibles

Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles

Cal reconsiderar la manera en què vam dissenyar les ciutats, promovent un urbanisme i una edificació més eficients, una energia renovable, un transport públic i un ús de mitjans no motoritzats. Cada dia prenem milers de decisions que afecten el nostre entorn: com ens desplacem, com fem servir l’energia per mantenir temperatures òptimes, com consumim aliments, a on van els nostres residus, així com la importància de les zones verdes i de la cura de parcs i jardins. Els problemes als que s’enfronten les ciutats es poden vèncer de manera que els permeti seguir prosperant i creixent i, al mateix temps, aprofitar millor els recursos i reduir la contaminació i la pobresa.

Anar a la web de Nuestra Señora de la Anunciación