Empreses pel canvi

Formem part del grup d’empreses pel canvi. Aquest projecte es treballa amb les empreses ja que tenim un gran potencial per a promoure accions relacionades amb poblacions on l’ajuda sigui molt urgent per què fa a la infància i en el canvi climàtic; i com afecta en el seu dia a dia.

Dins de l’àmbit de la promoció de una educació de qualitat, ens trobem que la pandèmia originada per la COVID 19 va provocar el tancament d’escoles a tot el món , la qual cosa ha tingut un impacte profund en el dret a l’educació de milions de nenes i nens. El programa d’empreses pel canvi d’UNICEF facilita l’accés a l’educació a distància, materials… tot enfocat per una tornada a l’escola efectiva i segura.

Pel què fa a l’acció climàtica, les sequeres, inundacions, huracans, tempestes tropicals i altres desastres naturals estan causant un gran impacte en els drets de la infància, afectant al fet que puguin respirar aire net o tenir aliments i aigua potable. Encara que la infància no és responsable del canvi climàtic, ells i elles sofriran les pitjors conseqüències en el futur. Les accions on es treballa es de subministrar bombes d’aigua, sabó, latrines, tancs d’aigua… garantint els drets i benestar dels infants.

Impacte:
Millor vida per als infants

ODS4 – Educació de qualitat

Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida

L’educació és una de les claus per poder assolir molts Objectius de Desenvolupament Sostenible. Quan les persones poden accedir a una educació de qualitat, tenen més oportunitats d’escapar del cicle de la pobresa. Per tant, una educació equitativa contribuirà a reduir les greus conseqüències que comporten les grans desigualtats socials amb les quals actualment moltes societats conviuen. L’experiència mundial mostra l’existència d’una estreta correlació entre el nivell de desenvolupament dels països, en el seu sentit ampli, amb la fortalesa dels seus sistemes educatius i d’investigació científica i tecnològica. L’educació és un dels factors que més influeixen en l’avanç i el progrés de persones i societats.

Anar a la web de UNICEF ExC

ODS5 – Igualtat de gènere

Aconseguir la igualtat de gènere i l’apoderament de totes les dones i nenes

La igualtat entre els gèneres, la protecció enfront de la violència i l’eliminació dels estereotips no són solament un dret humà fonamental, sinó la base necessària per aconseguir un món pacífic, pròsper i sostenible. Si es facilita a les dones i nenes igualtat en l’accés a l’educació, atenció mèdica, un treball decent i representació en els processos d’adopció de decisions polítiques i econòmiques, s’impulsaran les economies sostenibles i es beneficiarà a les societats i a la humanitat en tot el seu conjunt.

Anar a la web de UNICEF ExC

ODS13 – Acció climàtica

Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes

El canvi climàtic afecta tots els continents. Té un impacte negatiu en l’economia i la vida de les persones, les comunitats i els països. En un futur, les conseqüències seran encara pitjors. Avui dia estem vivint les del canvi climàtic, que inclouen l’augment del nivell de la mar i els fenòmens meteorològics més extrems, així com canvis en els patrons climàtics. Les emissions en un punt de la planeta afecten altres llocs llunyans, pel que és un problema que requereix que la comunitat internacional treballi de forma coordinada, a través de la cooperació internacional, perquè els països en desenvolupament avancin cap a una economia baixa en carboni.

Anar a la web de UNICEF ExC